Stand van zaken aanvraag Proeftuin Aardgasvrije MOL-dorpen

De MOL-dorpen zijn: Midwolde, Oostwold en LettelbertBegin dit jaar hebben we met vertegenwoordigers van onze buurdorpen, de gemeente en deskundigen op het gebied van energiebesparing meerdere keren om tafel gezeten.  Vanuit dat overleg hebben we op 11 februari jl. met jullie gesproken tijdens één van de “Buurtavonden Toekomstbestendig Energieverbruik” over de mogelijkheid van het indienen van een aanvraag voor een ”rijksbijdrage  Proeftuin aardgasvrije wijken en dorpen(link)”.  De opgehaalde input is vervolgens in een concept aanvraag verwerkt, die vervolgens is ingediend bij college van B&W.

Vanuit Midwolde zijn we intensief betrokken in een brede werkgroep van de drie dorpen, de gemeente en deskundigen, die zich over deze tekst heeft gebogen. Betrokken zijn: Anne Vogt, Martijn Wiersema, Ada Kruiter, José de Boer en Roelof Kraak. Tevens hebben op 11 februari meerdere dorpsgenoten zich aangemeld voor een klankbordgroep.

Op 27 maart 2020 hebben bezoekers die een e-mail adres achtergelaten hebben een bericht gehad van de Natuur en Milieu Federatie Groningen(link) met een samenvatting van die avond. De samenvatting is hier te downloaden:
Samenvatting-bewonersavond-MOL-11-02-2020.pdf (940 downloads )

Aanvraag
Het college van B&W heeft afgelopen week positief besloten over de aanvraag. De gemeente zal de aanvraag vervolgens voor 1 mei indienen bij het ministerie.  Er word nu nog gewerkt aan een paar laatste wijzigingen . Zodra de definitieve versie beschikbaar is zullen we jullie informeren en deze beschikbaar stellen.

Meer duidelijkheid
We hopen dat er zo snel mogelijk, na de zomer, duidelijkheid komt of we voor deze rijksbijdrage in aanmerking komen. We kunnen dan aan de slag en kan iedere huiseigenaar besluiten om , op basis van een huisscan, op een voor de eigen woning passende manier  en fasering, verbeteringen aan te brengen. Verbeteringen die in ieder geval energiebesparing en meer duurzaamheid opleveren en hopelijk op termijn ook bijdragen aan een aardgasvrij Midwolde.

 

Namens het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde,

Roelof Kraak, roelof.kraak@midwolde.info